Rankings


By region
# Name Result Citizen of Competition
1 David Epstein 5.24 Australia Melbourne Summer 2021
2 David Epstein 5.32 Australia Solving in Sale 2021
2 David Epstein 5.32 Australia Solving in Sale 2021
4 David Epstein 5.40 Australia Solving in Sale 2021
5 David Epstein 5.77 Australia Solving in Sale 2021
6 Zhibo Xuan (禤志博) 5.86 China Kunshan Side Events 2021
7 David Epstein 5.94 Australia Barwon Cube for the Kids 2021
8 Jiazhou Li (李佳洲) 6.29 China Guangdong Open 2021
9 Wang Ma (马旺) 6.54 China Guangdong Open 2021
10 David Epstein 6.56 Australia Solving in Sale 2021
11 Jiazhou Li (李佳洲) 6.57 China Beijing Spring Special 2021
12 David Epstein 6.64 Australia Melbourne Summer 2021
13 David Epstein 6.69 Australia Solving in Sale 2021
14 Xuechao Zhang (张学超) 6.73 China Xuzhou Open PM 2021
14 Zhiquan Li (李志权) 6.73 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
16 Xuechao Zhang (张学超) 6.75 China Kunshan Side Events 2021
17 Jiazhou Li (李佳洲) 6.76 China Guangdong Open 2021
18 Jiazhou Li (李佳洲) 6.80 China Beijing Spring Special 2021
18 Zhenyu Wang (王振宇) 6.80 China Xuzhou Open PM 2021
20 David Epstein 6.81 Australia Melbourne Summer 2021
21 Xuechao Zhang (张学超) 6.87 China Kunshan Side Events 2021
22 Wang Ma (马旺) 6.94 China Guangdong Open 2021
23 David Epstein 7.04 Australia Solving in Sale 2021
24 Zhiquan Li (李志权) 7.10 China Xi'an Cherry Blossom SP 2021
25 Wang Ma (马旺) 7.12 China Guangdong Open 2021
26 Jiazhou Li (李佳洲) 7.14 China Guangdong Open 2021
27 Wang Ma (马旺) 7.16 China Guangdong Open 2021
28 Jiazhou Li (李佳洲) 7.20 China Beijing Spring Special 2021
29 Zhenyu Wang (王振宇) 7.25 China Beijing Spring Special 2021
30 David Epstein 7.26 Australia Melbourne Summer 2021
31 Xuechao Zhang (张学超) 7.29 China Kunshan Side Events 2021
32 Jonathan Charlesworth 7.35 Australia Solving in Sale 2021
33 Jiazhou Li (李佳洲) 7.36 China Guangdong Open 2021
34 Jiazhou Li (李佳洲) 7.40 China Guangdong Open 2021
34 Wang Ma (马旺) 7.40 China Guangdong Open 2021
36 Jiazhou Li (李佳洲) 7.42 China Beijing Spring Special 2021
36 Jonathan Charlesworth 7.42 Australia York Cube Day 2021
38 Jiazhou Li (李佳洲) 7.44 China Beijing Spring Special 2021
39 Zhiquan Li (李志权) 7.45 China Xi'an Cherry Blossom SP 2021
40 David Epstein 7.50 Australia Solving in Sale 2021
40 Xuechao Zhang (张学超) 7.50 China Xuzhou Open PM 2021
42 Zhiquan Li (李志权) 7.51 China Guangdong Open 2021
43 Zhibo Xuan (禤志博) 7.52 China Kunshan Side Events 2021
44 Xuechao Zhang (张学超) 7.56 China Xuzhou Open PM 2021
45 Andy Gong 7.59 Australia Solving in Sale 2021
45 Jiazhou Li (李佳洲) 7.59 China Beijing Spring Special 2021
47 Xuechao Zhang (张学超) 7.64 China Kunshan Side Events 2021
48 David Epstein 7.68 Australia Melbourne Summer 2021
48 Wang Ma (马旺) 7.68 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
50 David Epstein 7.69 Australia Melbourne Summer 2021
51 An Li (李安) 7.71 China Beijing Spring Special 2021
52 Xuechao Zhang (张学超) 7.72 China Kunshan Side Events 2021
53 David Epstein 7.75 Australia Barwon Cube for the Kids 2021
54 Zhenyu Wang (王振宇) 7.76 China Xi'an Cherry Blossom SP 2021
55 David Epstein 7.77 Australia Solving in Sale 2021
56 Wang Ma (马旺) 7.80 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
57 Zhenyu Wang (王振宇) 7.86 China Beijing Spring Special 2021
58 Wang Ma (马旺) 7.87 China Guangdong Open 2021
58 Zhiquan Li (李志权) 7.87 China Guangdong Open 2021
60 Vladimir Tikhonenko (Владимир Тихоненко) 7.88 Russia Tyumen Happy Saturday 2021
61 David Epstein 7.93 Australia Barwon Cube for the Kids 2021
62 David Epstein 7.95 Australia Melbourne Summer 2021
63 Zhiquan Li (李志权) 7.97 China Guangdong Open 2021
64 Jonathan Charlesworth 7.99 Australia Solving in Sale 2021
64 Xuechao Zhang (张学超) 7.99 China Xuzhou Open PM 2021
66 Tim Xie 8.01 New Zealand NZ SIC 2021
67 Jiazhou Li (李佳洲) 8.08 China Beijing Spring Special 2021
67 Zhiquan Li (李志权) 8.08 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
69 An Li (李安) 8.09 China Beijing Spring Special 2021
70 Zhenyu Wang (王振宇) 8.13 China Xuzhou Open PM 2021
71 Jode Brewster 8.14 Australia Melbourne Summer 2021
72 An Li (李安) 8.19 China Kunshan Side Events 2021
73 Sora Sato 8.23 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
74 Zhibo Xuan (禤志博) 8.29 China Kunshan Side Events 2021
75 Zhenyu Wang (王振宇) 8.31 China Xi'an Cherry Blossom SP 2021
76 Zhiquan Li (李志权) 8.32 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
77 Zhiquan Li (李志权) 8.33 China Xi'an Cherry Blossom SP 2021
78 Andy Gong 8.34 Australia Solving in Sale 2021
79 Jiazhou Li (李佳洲) 8.35 China Guangdong Open 2021
80 Sora Sato 8.37 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
81 Dwyane Ramos 8.38 New Zealand NZ SIC 2021
82 Jode Brewster 8.39 Australia Melbourne Summer 2021
83 Zhibo Xuan (禤志博) 8.41 China Kunshan Side Events 2021
84 Jiate Xie (谢佳特) 8.44 China Beijing Spring Special 2021
85 Zhenyu Wang (王振宇) 8.46 China Xi'an Cherry Blossom SP 2021
86 Tim Xie 8.47 New Zealand NZ SIC 2021
87 Zhiquan Li (李志权) 8.49 China Guangdong Open 2021
88 Stepan Makarenko 8.50 Russia Tyumen Happy Saturday 2021
89 An Li (李安) 8.52 China Kunshan Side Events 2021
89 David Epstein 8.52 Australia Barwon Cube for the Kids 2021
89 Ethan Stevens 8.52 Australia Melbourne Summer 2021
92 Zhibo Xuan (禤志博) 8.53 China Kunshan Side Events 2021
93 Zhenyu Wang (王振宇) 8.55 China Xi'an Cherry Blossom SP 2021
94 Zhenyu Wang (王振宇) 8.59 China Beijing Spring Special 2021
95 Zhenyu Wang (王振宇) 8.61 China Xi'an Cherry Blossom SP 2021
96 Yepeng Sun (孙叶芃) 8.62 China Guangdong Open 2021
97 An Li (李安) 8.65 China Kunshan Side Events 2021
97 Zhenyu Wang (王振宇) 8.65 China Xi'an Cherry Blossom SP 2021
99 Jiazhou Li (李佳洲) 8.69 China Beijing Spring Special 2021
100 Vladimir Tikhonenko (Владимир Тихоненко) 8.70 Russia Tyumen Happy Saturday 2021