Rankings


By region
# Name Result Citizen of Competition
1 Emily Wang 3:31.58 Canada CUBEcentric 2011
2 Emily Wang 3:35.25 Canada Canadian Open 2011
3 Emily Wang 3:39.58 Canada Canadian Open 2011
4 Emily Wang 3:43.88 Canada Canadian Open 2011
5 Emily Wang 4:02.66 Canada CUBEcentric 2011
6 Emily Wang 4:13.71 Canada US Nationals 2010
7 Emily Wang 4:24.27 Canada US Nationals 2010
8 Emily Wang 4:28.18 Canada US Nationals 2010
9 Emily Wang 4:30.34 Canada US Nationals 2010
10 Emily Wang 4:33.68 Canada US Nationals 2010
11 Emily Wang 4:35.94 Canada CUBEcentric 2011
12 Yukiko Makino (牧野由希子) 4:42.18 Japan West Japan Big Cubes 2011
13 Emily Wang 4:54.33 Canada CUBEcentric 2010
14 Emily Wang 4:56.63 Canada US Nationals 2010
15 Emily Wang 5:04.00 Canada CUBEcentric 2010
16 Yukiko Makino (牧野由希子) 5:04.18 Japan West Japan Big Cubes 2011
17 Yukiko Makino (牧野由希子) 5:08.78 Japan Japan Open 2010
18 Yukiko Makino (牧野由希子) 5:10.47 Japan West Japan Big Cubes 2011
19 Yukiko Makino (牧野由希子) 5:16.61 Japan Japan Open 2010
20 Emily Wang 5:23.52 Canada CUBEcentric 2010
21 Yukiko Makino (牧野由希子) 5:30.50 Japan Japan Open 2010
22 Sarah Strong 5:46.88 Canada US Nationals 2012
23 Jillian Fraser 5:55.27 United States MIT Fall 2012
24 Nora Christ 5:56.96 Germany Norwegian Open 2010
25 Jing Wu (吴晶) 5:58.71 China Taiyuan 2011
26 Sarah Strong 5:59.16 Canada US Nationals 2012
27 Nora Christ 6:01.44 Germany Lemgo Open 2010
28 Sarah Strong 6:01.88 Canada US Nationals 2012
29 Nora Christ 6:03.08 Germany Hamburg Open 2011
30 Nora Christ 6:04.75 Germany Lemgo Open 2010
31 Nora Christ 6:05.00 Germany Hamburg Open 2011
32 Jing Wu (吴晶) 6:09.34 China Taiyuan 2011
33 Jillian Fraser 6:09.56 United States MIT Fall 2012
34 Nora Christ 6:12.15 Germany Aachen Open 2011
35 Jillian Fraser 6:12.88 United States MIT Fall 2012
36 Nora Christ 6:13.41 Germany Danish Open 2010
37 Nora Christ 6:15.05 Germany Dutch Open 2011
38 Emily Wang 6:17.65 Canada Canadian Open 2009
39 Nora Christ 6:18.56 Germany Danish Open 2010
40 Sarah Strong 6:21.40 Canada Canadian Open 2011
41 Azlysha Azmi 6:26.44 Malaysia Malaysian Open 2010
42 Nora Christ 6:29.18 Germany Lemgo Open 2010
43 Nora Christ 6:30.11 Germany German Nationals 2010
44 Nora Christ 6:31.02 Germany V-CUBE Spiel 2010
45 Nora Christ 6:31.43 Germany Alania Open 2010
46 Nora Christ 6:31.53 Germany Benelux Open 2010
47 Nora Christ 6:32.46 Germany Aachen Open 2010
48 Sarah Strong 6:33.84 Canada US Nationals 2010
49 Nora Christ 6:34.50 Germany Benelux Open 2010
50 Nora Christ 6:36.34 Germany V-CUBE Spiel 2010
51 Sarah Strong 6:36.96 Canada Vancouver Open 2009
52 Nora Christ 6:37.31 Germany Cologne Open 2010
53 Nora Christ 6:37.63 Germany Aachen Open 2011
54 Nora Christ 6:40.33 Germany Alania Open 2010
55 Emily Wang 6:40.72 Canada Canadian Open 2009
56 Nora Christ 6:40.93 Germany Belgian Open 2010
57 Charlie Cooper 6:40.97 United Kingdom Bristol Spring 2010
58 Nora Christ 6:42.16 Germany Norwegian Open 2010
59 Sarah Strong 6:42.44 Canada Vancouver Open 2009
60 Nora Christ 6:43.94 Germany Dutch Open 2010
61 Nora Christ 6:44.30 Germany Alania Open 2010
62 Jing Wu (吴晶) 6:44.44 China Taiyuan 2011
63 Nora Christ 6:44.77 Germany Belgian Open 2010
64 Charlie Cooper 6:44.96 United Kingdom Benelux Open 2010
65 Nora Christ 6:45.21 Germany Aachen Open 2011
66 Son Seul-Gi 6:47.80 Republic of Korea Korean Championship 2010
67 Nora Christ 6:48.97 Germany German Nationals 2011
68 Nora Christ 6:49.08 Germany Benelux Open 2010
69 Azlysha Azmi 6:49.33 Malaysia Asian Championship 2010
70 Nora Christ 6:50.31 Germany Dutch Open 2010
71 Ziqian Yin (尹子谦) 6:50.88 China Xi'an Cherry Blossom 2012
72 Nora Christ 6:54.69 Germany Czech Open 2010
73 Nora Christ 6:55.27 Germany Hamburg Open 2011
74 Laetitia Lemoine 6:57.38 France Belgian Open 2009
75 Son Seul-Gi 6:58.97 Republic of Korea Korean Championship 2010
76 Nora Christ 6:59.52 Germany Aachen Open 2010
76 Nora Christ 6:59.52 Germany Norwegian Open 2010
78 Son Seul-Gi 7:02.71 Republic of Korea Korean Championship 2010
79 Nora Christ 7:02.75 Germany Euro 2010
80 Laetitia Lemoine 7:04.58 France Belgian Open 2009
81 Nora Christ 7:05.53 Germany Aachen Open 2010
82 Azlysha Azmi 7:09.13 Malaysia Asian Championship 2010
83 Stephanie Chow 7:09.88 United States US Nationals 2010
84 Charlie Cooper 7:10.05 United Kingdom Bristol Spring 2010
85 Jing Wu (吴晶) 7:12.16 China Taiyuan 2010
86 Sarah Strong 7:12.77 Canada Canadian Open 2011
87 Azlysha Azmi 7:13.61 Malaysia Malaysian Open 2010
88 Nora Christ 7:14.59 Germany Danish Open 2010
89 Charlie Cooper 7:14.69 United Kingdom Benelux Open 2010
90 Nora Christ 7:15.68 Germany Dutch Open 2010
91 Nora Christ 7:16.44 Germany Austrian Open 2012
92 Nora Christ 7:16.77 Germany Dutch Open 2009
93 Charlie Cooper 7:17.61 United Kingdom Bristol Spring 2010
94 Zoé de Moffarts 7:17.63 Belgium Frankfurt Cube Days 2012
95 Nora Christ 7:18.84 Germany Cologne Open 2010
96 Nora Christ 7:19.03 Germany Belgian Open 2010
97 Azlysha Azmi 7:19.15 Malaysia Asian Championship 2010
98 Charlie Cooper 7:19.86 United Kingdom Toulouse Open 2010
99 Charlie Cooper 7:19.94 United Kingdom Toulouse Open 2010
100 Emily Wang 7:20.18 Canada Canadian Open 2009