Rankings


By region
# Name Result Citizen of Competition
1 Angela Braganza 26.26 New Zealand Southern Scramble Dunedin 2021
2 Angela Braganza 26.36 New Zealand Southern Scramble Dunedin 2021
3 Angela Braganza 26.47 New Zealand Twisty Taranaki 2021
4 Katie Hull 26.52 United States GA Cubers Return B 2021
5 Angela Braganza 26.72 New Zealand NZ SIC 2021
6 Katie Hull 27.22 United States GA Cubers Return B 2021
7 Angela Braganza 27.60 New Zealand Twisty Taranaki 2021
8 Angela Braganza 27.67 New Zealand NZ SIC 2021
9 Magdalena Pabisz 27.79 Poland LLS I Bełżyce 2021
10 Katie Hull 27.81 United States GA Cubers Return B 2021
11 Angela Braganza 28.10 New Zealand Southern Scramble Dunedin 2021
12 Katie Hull 28.31 United States GA Cubers Return B 2021
13 Katie Hull 28.83 United States GA Cubers Return B 2021
14 Magdalena Pabisz 28.84 Poland LLS I Bełżyce 2021
15 Magdalena Pabisz 29.05 Poland LLS I Bełżyce 2021
16 Magdalena Pabisz 29.08 Poland LLS I Bełżyce 2021
17 Juliette Sébastien 29.43 France Villeneuve-lès-Avignon B 2021
18 Magdalena Pabisz 29.56 Poland LLS I Bełżyce 2021
19 Angela Braganza 29.59 New Zealand A New Year in Auckland 2021
20 Magdalena Pabisz 29.66 Poland LLS I Bełżyce 2021
21 Katie Hull 29.67 United States GA Cubers Return B 2021
22 Angela Braganza 29.81 New Zealand Twisty Taranaki 2021
23 Angela Braganza 30.08 New Zealand NZ SIC 2021
24 Juliette Sébastien 30.18 France Villeneuve-lès-Avignon B 2021
25 Angela Braganza 30.28 New Zealand Southern Scramble Dunedin 2021
26 Angela Braganza 30.77 New Zealand Twisty Taranaki 2021
27 Angela Braganza 30.78 New Zealand Southern Scramble Dunedin 2021
28 Angela Braganza 30.89 New Zealand NZ SIC 2021
29 Angela Braganza 31.10 New Zealand Southern Scramble Dunedin 2021
30 Magdalena Pabisz 31.22 Poland LLS I Bełżyce 2021
31 Angela Braganza 31.28 New Zealand A New Year in Auckland 2021
32 Angela Braganza 31.32 New Zealand Southern Scramble Dunedin 2021
33 Katie Hull 31.44 United States GA Cubers Return B 2021
34 Katie Hull 31.65 United States GA Cubers Return B 2021
35 Magdalena Pabisz 31.71 Poland LLS I Bełżyce 2021
36 Angela Braganza 31.77 New Zealand NZ SIC 2021
37 Juliette Sébastien 31.83 France Villeneuve-lès-Avignon B 2021
38 Angela Braganza 31.84 New Zealand A New Year in Auckland 2021
39 Angela Braganza 32.06 New Zealand A New Year in Auckland 2021
40 Renxin Tang (汤任欣) 32.09 China Guangdong Open 2021
41 Magdalena Pabisz 32.15 Poland LLS I Bełżyce 2021
42 Magdalena Pabisz 32.18 Poland LLS I Bełżyce 2021
43 Angela Braganza 32.22 New Zealand Twisty Taranaki 2021
43 Magdalena Pabisz 32.22 Poland LLS I Bełżyce 2021
45 Magdalena Pabisz 32.25 Poland LLS I Bełżyce 2021
46 Angela Braganza 32.41 New Zealand Southern Scramble Dunedin 2021
47 Angela Braganza 32.57 New Zealand NZ SIC 2021
48 Angela Braganza 32.73 New Zealand Southern Scramble Dunedin 2021
49 Juliette Sébastien 32.85 France Villeneuve-lès-Avignon B 2021
50 Magdalena Pabisz 32.93 Poland LLS I Bełżyce 2021
51 Katie Hull 33.02 United States GA Cubers Return B 2021
52 Juliette Sébastien 33.14 France Villeneuve-lès-Avignon B 2021
53 Angela Braganza 33.16 New Zealand NZ SIC 2021
54 Juliette Sébastien 33.24 France Villeneuve-lès-Avignon B 2021
55 Marie Vincent 33.25 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
56 Katie Hull 33.30 United States GA Cubers Return B 2021
57 Angela Braganza 33.35 New Zealand NZ SIC 2021
58 Angela Braganza 33.58 New Zealand Twisty Taranaki 2021
59 Angela Braganza 33.65 New Zealand A New Year in Auckland 2021
60 Angela Braganza 33.75 New Zealand A New Year in Auckland 2021
61 Angela Braganza 33.77 New Zealand Twisty Taranaki 2021
62 Marie Vincent 33.87 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
63 Angela Braganza 33.91 New Zealand A New Year in Auckland 2021
64 Juliette Sébastien 34.35 France Villeneuve-lès-Avignon B 2021
65 Sirun Wu (吴思润) 34.40 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
66 Angela Braganza 34.49 New Zealand Twisty Taranaki 2021
67 Angela Braganza 34.66 New Zealand NZ SIC 2021
68 Renxin Tang (汤任欣) 34.94 China Guangdong Open 2021
69 Angela Braganza 35.07 New Zealand Southern Scramble Dunedin 2021
70 Juliette Sébastien 35.36 France Villeneuve-lès-Avignon B 2021
71 Magdalena Pabisz 35.55 Poland LLS I Bełżyce 2021
72 Magdalena Pabisz 35.74 Poland LLS I Bełżyce 2021
73 Juliette Sébastien 35.87 France Villeneuve-lès-Avignon B 2021
74 Sirun Wu (吴思润) 35.98 China Guangdong Open 2021
75 Angela Braganza 36.21 New Zealand A New Year in Auckland 2021
76 Renxin Tang (汤任欣) 36.36 China Guangdong Open 2021
77 Sirun Wu (吴思润) 36.64 China Guangdong Open 2021
78 Angela Braganza 36.76 New Zealand Twisty Taranaki 2021
79 Marie Vincent 36.91 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
80 Angela Braganza 37.02 New Zealand A New Year in Auckland 2021
81 Juliette Sébastien 37.12 France Villeneuve-lès-Avignon B 2021
82 Angela Braganza 37.56 New Zealand A New Year in Auckland 2021
83 Shun-Hsin Chang (張舜欣) 37.68 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
84 Marie Vincent 37.74 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
85 Peri Le Dain 38.22 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
86 Marie Vincent 39.08 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
87 Angela Braganza 39.13 New Zealand NZ SIC 2021
88 Marie Vincent 39.25 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
89 Sirun Wu (吴思润) 39.33 China Beijing Spring Special 2021
90 Boying Li (李博莹) 39.42 China Tianjin Summer Solstice 2021
91 Shangtong Fu (傅上桐) 39.43 China Guangdong Open 2021
91 Sirun Wu (吴思润) 39.43 China Guangdong Open 2021
93 Peri Le Dain 39.44 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
94 Marie Vincent 39.45 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
95 Angela Braganza 39.52 New Zealand Twisty Taranaki 2021
96 Sirun Wu (吴思润) 39.54 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
97 Marie Vincent 39.81 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
98 Marie Vincent 39.84 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
99 Marie Vincent 39.96 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
100 Peri Le Dain 40.02 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
101 Sirun Wu (吴思润) 40.32 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
102 En-Tzu Lin (林恩慈) 40.38 Taiwan Kunshan Morning 2021
103 Hua-Ting Lee (李華庭) 40.49 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
104 Peri Le Dain 40.50 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
105 Sarina Wang 40.69 New Zealand A New Year in Auckland 2021
106 Carol Chai 40.78 New Zealand A New Year in Auckland 2021
107 Shangtong Fu (傅上桐) 40.86 China Guangdong Open 2021
108 Sirun Wu (吴思润) 40.95 China Beijing Spring Special 2021
109 Boying Li (李博莹) 41.00 China Beijing Spring Special 2021
110 Renxin Tang (汤任欣) 41.04 China Guangdong Open 2021
111 Renxin Tang (汤任欣) 41.07 China Guangdong Open 2021
112 En-Tzu Lin (林恩慈) 41.12 Taiwan Kunshan Morning 2021
113 Sirun Wu (吴思润) 41.35 China Beijing Spring Special 2021
114 Boying Li (李博莹) 41.36 China Beijing Spring Special 2021
115 Laura Mellier 41.42 Switzerland Villeneuve-lès-Avignon A 2021
116 Sarina Wang 41.54 New Zealand A New Year in Auckland 2021
117 Shangtong Fu (傅上桐) 41.63 China Guangdong Open 2021
118 Shun-Hsin Chang (張舜欣) 41.90 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
119 Tzu-Han Hung (洪梓菡) 41.93 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
120 Boying Li (李博莹) 42.04 China Tianjin Summer Solstice 2021
121 Sarina Wang 42.20 New Zealand A New Year in Auckland 2021
122 Shangtong Fu (傅上桐) 42.29 China Guangdong Open 2021
123 Carol Chai 42.44 New Zealand A New Year in Auckland 2021
124 Laura Mellier 42.57 Switzerland Villeneuve-lès-Avignon A 2021
125 Andrea Ara 42.73 El Salvador Santa Tecla NxN 2021
126 Sirun Wu (吴思润) 42.79 China Guangdong Open 2021
127 Tzu-Han Hung (洪梓菡) 42.82 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
128 Laura Mellier 42.89 Switzerland Villeneuve-lès-Avignon A 2021
129 Lam Yu Ching (林雨晴) 42.97 Hong Kong Guangdong Open 2021
130 Shun-Hsin Chang (張舜欣) 43.07 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
131 Shangtong Fu (傅上桐) 43.14 China Guangdong Open 2021
132 Sirun Wu (吴思润) 43.18 China Beijing Spring Special 2021
133 Sarina Wang 43.43 New Zealand A New Year in Auckland 2021
134 Shun-Hsin Chang (張舜欣) 43.47 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
135 Hua-Ting Lee (李華庭) 43.48 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
136 Tzu-Han Hung (洪梓菡) 43.49 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
137 Andrea Ara 43.59 El Salvador Santa Tecla NxN 2021
138 Peri Le Dain 43.95 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
139 Joanna Hołdakowska 44.20 Poland LLS I Bełżyce 2021
140 Boying Li (李博莹) 44.35 China Beijing Spring Special 2021
141 Boying Li (李博莹) 44.70 China Tianjin Summer Solstice 2021
141 Sarina Wang 44.70 New Zealand A New Year in Auckland 2021
143 Yimeng Xu (徐已檬) 44.82 China Kunshan Morning 2021
144 Joanna Hołdakowska 45.03 Poland LLS I Bełżyce 2021
144 Mohan Feng (冯莫涵) 45.03 China Melbourne Summer 2021
146 Hua-Ting Lee (李華庭) 45.20 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
147 Sirun Wu (吴思润) 45.21 China Guangdong Open 2021
148 Astrid Lacotte 45.27 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
149 Joanna Hołdakowska 45.31 Poland LLS I Bełżyce 2021
150 En-Tzu Lin (林恩慈) 45.61 Taiwan Kunshan Morning 2021
151 Astrid Lacotte 45.71 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
152 Mohan Feng (冯莫涵) 45.76 China Melbourne Summer 2021
153 Joanna Hołdakowska 46.10 Poland LLS II Biała Podlaska 2021
154 Shun-Hsin Chang (張舜欣) 46.15 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
155 Tzu-Han Hung (洪梓菡) 46.30 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
156 Mufan Long (龙沐凡) 46.37 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
157 Hua-Ting Lee (李華庭) 46.41 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
158 En-Tzu Lin (林恩慈) 46.50 Taiwan Kunshan Morning 2021
159 Ekaterina Kaneva 46.53 Russia Tyumen Happy Saturday 2021
160 Sirun Wu (吴思润) 46.66 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
161 Yimeng Xu (徐已檬) 46.71 China Kunshan Morning 2021
162 Peri Le Dain 46.84 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
163 Peri Le Dain 47.04 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
164 Delphine Tran (Ngọc Phượng Vĩ Trần) 47.05 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
165 Joanna Hołdakowska 47.15 Poland LLS II Biała Podlaska 2021
166 Delphine Tran (Ngọc Phượng Vĩ Trần) 47.28 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
167 Aleksandra Lukianova (Александра Лукьянова) 47.38 Russia Tyumen Happy Sunday 2021
168 Hua-Ting Lee (李華庭) 47.69 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
169 Delphine Tran (Ngọc Phượng Vĩ Trần) 47.72 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
170 Peri Le Dain 48.25 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
171 Joanna Hołdakowska 48.42 Poland LLS I Bełżyce 2021
172 Lam Yu Ching (林雨晴) 48.44 Hong Kong Guangdong Open 2021
173 Yimeng Xu (徐已檬) 48.50 China Kunshan Morning 2021
174 Mufan Long (龙沐凡) 48.92 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
175 Boying Li (李博莹) 49.60 China Tianjin Summer Solstice 2021
176 Joanna Hołdakowska 49.78 Poland LLS II Biała Podlaska 2021
177 Andrea Ara 49.81 El Salvador Santa Tecla NxN 2021
178 Boying Li (李博莹) 49.83 China Beijing Spring Special 2021
179 Ekaterina Kaneva 50.33 Russia Tyumen Happy Saturday 2021
180 Laura Mellier 50.35 Switzerland Villeneuve-lès-Avignon A 2021
181 Astrid Lacotte 50.57 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
182 Astrid Lacotte 50.80 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
183 Mohan Feng (冯莫涵) 50.92 China Melbourne Summer 2021
184 Fiona Wang 50.95 Australia Newcastle Autumn 2021
185 Fiona Wang 51.23 Australia Newcastle Autumn 2021
186 Lam Yu Ching (林雨晴) 51.28 Hong Kong Guangdong Open 2021
187 Carol Chai 51.31 New Zealand A New Year in Auckland 2021
188 Peri Le Dain 51.32 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
189 Joanna Hołdakowska 51.36 Poland LLS I Bełżyce 2021
190 Joanna Hołdakowska 51.45 Poland LLS II Biała Podlaska 2021
191 Mufan Long (龙沐凡) 51.57 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
192 Aleksandra Lukianova (Александра Лукьянова) 51.63 Russia Tyumen Happy Sunday 2021
192 Carol Chai 51.63 New Zealand A New Year in Auckland 2021
194 Boying Li (李博莹) 51.68 China Tianjin Summer Solstice 2021
194 Mufan Long (龙沐凡) 51.68 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
196 Jolina Chen 51.76 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
197 Joanna Hołdakowska 51.78 Poland LLS II Biała Podlaska 2021
198 Mohan Feng (冯莫涵) 51.83 China Melbourne Summer 2021
199 Sirun Wu (吴思润) 52.21 China Beijing Spring Special 2021
200 Yimeng Xu (徐已檬) 52.25 China Kunshan Morning 2021
201 Fanny Pousset 52.32 France Villeneuve-lès-Avignon B 2021
202 En-Tzu Lin (林恩慈) 52.34 Taiwan Kunshan Morning 2021
203 Jolina Chen 52.55 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
203 Tzu-Han Hung (洪梓菡) 52.55 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
205 Aleksandra Lukianova (Александра Лукьянова) 52.56 Russia Tyumen Happy Sunday 2021
206 Laura Mellier 52.99 Switzerland Villeneuve-lès-Avignon A 2021
207 Ekaterina Kaneva 53.00 Russia Tyumen Happy Saturday 2021
208 Peri Le Dain 53.19 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
209 Delphine Tran (Ngọc Phượng Vĩ Trần) 53.50 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
210 Boying Li (李博莹) 53.52 China Beijing Spring Special 2021
211 Ekaterina Kaneva 53.62 Russia Tyumen Happy Saturday 2021
211 Yung-Ching Yang (楊詠晴) 53.62 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
213 Yung-Ching Yang (楊詠晴) 53.91 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
214 Akanksha Jha 53.94 United States No 333 Frisco AM 2021
215 Sirun Wu (吴思润) 54.13 China Shenzhen Nanshan Afternoon 2021
216 Andrea Ara 54.32 El Salvador Santa Tecla NxN 2021
217 Aleksandra Lukianova (Александра Лукьянова) 54.65 Russia Tyumen Happy Sunday 2021
218 Yung-Ching Yang (楊詠晴) 54.71 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
219 Leeah Gard-Spaulding 55.03 Australia TAS State Championship 2021
220 Astrid Lacotte 55.06 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
221 Fanny Pousset 55.09 France Villeneuve-lès-Avignon B 2021
222 Miaomiao Zhao (赵苗苗) 55.38 China Xi'an Cherry Blossom AM 2021
223 Jingyi Wang (王静怡) 55.45 China Wuhan Open 2021
224 Andrea Ara 55.56 El Salvador Santa Tecla NxN 2021
225 Josephine Siburian 55.78 Australia Craigie Cube-Off 2021
226 Lam Yu Ching (林雨晴) 56.30 Hong Kong Guangdong Open 2021
227 Leeah Gard-Spaulding 56.38 Australia TAS State Championship 2021
228 Miaomiao Zhao (赵苗苗) 56.64 China Zhengzhou Summer 2021
229 Miaomiao Zhao (赵苗苗) 56.69 China Xi'an Cherry Blossom AM 2021
230 Fanny Pousset 56.84 France Villeneuve-lès-Avignon B 2021
231 Yike Feng 56.85 China SA State Championship 2021
232 Ekaterina Kaneva 56.86 Russia Tyumen Happy Saturday 2021
233 Tiana Diachenko 56.98 Australia Brisbane Is Back On 2021
234 Jessica Cao 57.49 Australia Brisbane Is Back On 2021
235 Jolina Chen 57.80 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
236 Nathalie Vigouroux 57.81 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
237 Carol Chai 57.95 New Zealand A New Year in Auckland 2021
237 Xin An (安欣) 57.95 China Tianjin Summer Solstice 2021
239 Yung-Ching Yang (楊詠晴) 58.00 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
240 Jingyi Wang (王静怡) 58.16 China Wuhan Open 2021
241 Zuzanna Kozicka 58.17 Poland LLS I Bełżyce 2021
242 Tiana Diachenko 58.19 Australia Brisbane Is Back On 2021
243 Jingyi Wang (王静怡) 58.21 China Wuhan Open 2021
244 Miaomiao Zhao (赵苗苗) 58.29 China Zhengzhou Summer 2021
245 Jingyi Wang (王静怡) 58.49 China Wuhan Open 2021
246 Akanksha Jha 58.77 United States No 333 Frisco AM 2021
247 Fiona Wang 58.83 Australia Newcastle Autumn 2021
248 Fiona Wang 59.06 Australia Newcastle Autumn 2021
249 Elizaveta Selezneva 59.28 Russia Bogoroditsk Open 2021
250 Fiona Wang 59.31 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
251 Akanksha Jha 59.50 United States No 333 Frisco AM 2021
252 Fiona Wang 59.55 Australia Newcastle Autumn 2021
253 Miaomiao Zhao (赵苗苗) 59.56 China Zhengzhou Summer 2021
254 Zuzanna Kozicka 59.63 Poland LLS I Bełżyce 2021
255 Jessica Cao 59.88 Australia Brisbane Is Back On 2021
256 Tiana Diachenko 1:00.37 Australia Brisbane Is Back On 2021
257 Olivera Radovanović 1:00.48 Serbia Back To Belgrade 2021
258 Fiona Wang 1:00.65 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
259 Ruby van Vliet 1:00.80 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
260 Fanny Pousset 1:00.97 France Villeneuve-lès-Avignon B 2021
261 Fanny Pousset 1:01.04 France Villeneuve-lès-Avignon B 2021
262 Elizaveta Selezneva 1:01.09 Russia Bogoroditsk Open 2021
263 Leeah Gard-Spaulding 1:01.12 Australia TAS State Championship 2021
264 Miaomiao Zhao (赵苗苗) 1:01.14 China Xi'an Cherry Blossom AM 2021
265 Ruby van Vliet 1:01.21 Australia Newcastle Autumn 2021
266 Olivera Radovanović 1:01.23 Serbia Back To Belgrade 2021
267 Tamara Macadam 1:01.38 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
268 Nathalie Vigouroux 1:01.42 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
269 Elizaveta Selezneva 1:01.56 Russia Bogoroditsk Open 2021
270 Ruby van Vliet 1:01.64 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
271 Leeah Gard-Spaulding 1:01.65 Australia TAS State Championship 2021
272 Yike Feng 1:01.76 China SA State Championship 2021
273 Delphine Tran (Ngọc Phượng Vĩ Trần) 1:01.83 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
274 Jessica Cao 1:01.86 Australia Brisbane Is Back On 2021
275 Miaomiao Zhao (赵苗苗) 1:01.93 China Zhengzhou Summer 2021
276 Aleksandra Veshkurtseva 1:02.08 Russia Tyumen Happy Sunday 2021
277 Tamara Macadam 1:02.23 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
278 Jingyi Wang (王静怡) 1:02.34 China Wuhan Open 2021
279 Akanksha Jha 1:02.45 United States No 333 Frisco AM 2021
280 Nathalie Vigouroux 1:02.64 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
281 Anjie Zhao (赵安洁) 1:02.67 China Kunshan Morning 2021
282 Yunmiao Gao (高云淼) 1:02.87 China Tianjin Summer Solstice 2021
283 Josephine Siburian 1:03.34 Australia Craigie Cube-Off 2021
284 Lam Yu Ching (林雨晴) 1:03.42 Hong Kong Guangdong Open 2021
285 Josephine Siburian 1:03.59 Australia Showground Showdown 2021
286 Ziyi Chen (陈子怡) 1:03.63 China Wuhan Open 2021
287 Daphne Soegijono 1:03.68 Indonesia Sydney Re-Open Sunday 2021
287 Miaomiao Zhao (赵苗苗) 1:03.68 China Zhengzhou Summer 2021
289 Zhe Zheng (郑喆) 1:03.97 China Shenzhen Good Afternoon 2021
290 Josephine Siburian 1:04.12 Australia WA State Championship 2021
291 Josephine Siburian 1:04.18 Australia WA State Championship 2021
292 Nathalie Vigouroux 1:04.26 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
293 Alicja Tyrakowska 1:04.27 Poland LLS II Biała Podlaska 2021
294 Olivera Radovanović 1:04.30 Serbia Back To Belgrade 2021
295 Jessica Cao 1:04.40 Australia Brisbane Is Back On 2021
296 Mikaela Davidson 1:04.74 New Zealand Nimble Napier 2021
297 Josephine Siburian 1:04.80 Australia WA State Championship 2021
298 Tamara Macadam 1:04.92 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
299 Tiana Diachenko 1:05.16 Australia Brisbane Is Back On 2021
300 Ruby van Vliet 1:05.25 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
301 Dominika Warchoł 1:05.78 Poland LLS I Bełżyce 2021
302 Yunmiao Gao (高云淼) 1:06.02 China Tianjin Summer Solstice 2021
303 Ekaterina Soboleva (Екатерина Соболева) 1:06.09 Russia Welcome to Murmansk 2021
304 Daphne Soegijono 1:06.17 Indonesia Sydney Re-Open Sunday 2021
305 Alicja Tyrakowska 1:06.44 Poland LLS II Biała Podlaska 2021
306 Josephine Siburian 1:06.71 Australia WA State Championship 2021
307 Mohan Feng (冯莫涵) 1:07.04 China Melbourne Summer 2021
308 Laura Ting 1:07.56 Australia Turning in Townsville 2021
309 Fiona Wang 1:07.95 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
310 Tamara Macadam 1:08.17 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
311 Daphne Soegijono 1:08.18 Indonesia Sydney Re-Open Sunday 2021
312 Nathalie Vigouroux 1:08.54 France Villeneuve-lès-Avignon A 2021
313 Josephine Siburian 1:08.62 Australia Craigie Cube-Off 2021
314 Yike Feng 1:08.91 China SA State Championship 2021
315 Anastasia Gubanova 1:08.98 Russia SPB Muffin Mini 2021
316 Xin An (安欣) 1:09.05 China Tianjin Summer Solstice 2021
317 Jolina Chen 1:09.27 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
318 Mikaela Davidson 1:09.34 New Zealand Nimble Napier 2021
319 Anjie Zhao (赵安洁) 1:09.38 China Kunshan Morning 2021
320 Josephine Siburian 1:09.96 Australia Showground Showdown 2021
321 Yushu Wang (王语舒) 1:10.58 China Guangdong Open 2021
322 Laura Ting 1:10.93 Australia Turning in Townsville 2021
323 Ekaterina Soboleva (Екатерина Соболева) 1:10.97 Russia Bogoroditsk Open 2021
324 Josephine Siburian 1:11.00 Australia WA State Championship 2021
325 Zhe Zheng (郑喆) 1:11.04 China Shenzhen Good Afternoon 2021
326 Josephine Siburian 1:11.14 Australia Showground Showdown 2021
327 Ziyi Chen (陈子怡) 1:11.18 China Wuhan Open 2021
328 Miaomiao Zhao (赵苗苗) 1:11.33 China Xi'an Cherry Blossom AM 2021
329 Tiana Diachenko 1:11.87 Australia Brisbane Is Back On 2021
330 Ruby van Vliet 1:11.90 Australia Newcastle Autumn 2021
331 Josephine Siburian 1:12.10 Australia Craigie Cube-Off 2021
332 Miaomiao Zhao (赵苗苗) 1:12.18 China Xi'an Cherry Blossom AM 2021
333 Xiaoxiao Wang (王晓晓) 1:12.30 China Tianjin Summer Solstice 2021
334 Donna Cook 1:12.53 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
335 Josephine Siburian 1:12.78 Australia Showground Showdown 2021
336 Leeah Gard-Spaulding 1:12.84 Australia TAS State Championship 2021
337 Daphne Soegijono 1:13.35 Indonesia Sydney Re-Open Sunday 2021
338 Dominika Warchoł 1:13.82 Poland LLS I Bełżyce 2021
339 Yushu Wang (王语舒) 1:14.17 China Guangdong Open 2021
340 Mikaela Davidson 1:14.27 New Zealand Nimble Napier 2021
341 Josephine Siburian 1:14.37 Australia Showground Showdown 2021
342 Ekaterina Soboleva (Екатерина Соболева) 1:14.56 Russia Welcome to Murmansk 2021
343 Mikaela Davidson 1:15.22 New Zealand Nimble Napier 2021
344 Josephine Siburian 1:15.51 Australia Craigie Cube-Off 2021
345 Xiaoxiao Wang (王晓晓) 1:15.75 China Tianjin Summer Solstice 2021
346 Laura Ting 1:15.81 Australia Brisbane Is Back On 2021
347 Akanksha Jha 1:16.31 United States No 333 Frisco AM 2021
348 Jessica Cao 1:16.41 Australia Brisbane Is Back On 2021
349 Olivera Radovanović 1:16.54 Serbia Back To Belgrade 2021
350 Aleksandra Veshkurtseva 1:16.56 Russia Tyumen Happy Sunday 2021
351 Laura Ting 1:17.31 Australia Turning in Townsville 2021
352 Mikaela Davidson 1:17.74 New Zealand Nimble Napier 2021
353 Donna Cook 1:17.82 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
354 Lily Dell-Rennie 1:18.10 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
355 Aaryn Chieng 1:18.11 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
356 Ruby van Vliet 1:18.54 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
357 Daphne Soegijono 1:18.66 Indonesia Sydney Re-Open Sunday 2021
358 Ekaterina Soboleva (Екатерина Соболева) 1:18.70 Russia Welcome to Murmansk 2021
359 Jolina Chen 1:18.78 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
360 Ekaterina Soboleva (Екатерина Соболева) 1:19.61 Russia Welcome to Murmansk 2021
361 Laura Ting 1:19.73 Australia Turning in Townsville 2021
362 Aaryn Chieng 1:20.04 Australia Solving in Sale 2021
363 Tamara Macadam 1:20.12 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
364 Ekaterina Soboleva (Екатерина Соболева) 1:20.41 Russia Bogoroditsk Open 2021
365 Ekaterina Soboleva (Екатерина Соболева) 1:20.78 Russia Welcome to Murmansk 2021
366 Donna Cook 1:21.07 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
367 Xirui Huang (黄兮睿) 1:21.25 China Jieyang Good Morning 2021
368 Laura Ting 1:21.30 Australia Turning in Townsville 2021
369 Ekaterina Soboleva (Екатерина Соболева) 1:21.31 Russia Welcome to Murmansk 2021
370 Xirui Huang (黄兮睿) 1:21.42 China Jieyang Good Morning 2021
371 Aleksandra Veshkurtseva 1:21.75 Russia Tyumen Happy Sunday 2021
372 Arielle Butera 1:21.79 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
373 Fiona Wang 1:21.97 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
374 Hannah Coombs 1:22.20 Australia Brisbane Is Back On 2021
375 Ekaterina Soboleva (Екатерина Соболева) 1:22.52 Russia Bogoroditsk Open 2021
376 Ruby van Vliet 1:22.94 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
377 Ekaterina Soboleva (Екатерина Соболева) 1:22.97 Russia Welcome to Murmansk 2021
378 Jacinta Edmonds-Brown 1:23.09 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
379 Aaryn Chieng 1:23.47 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
380 Arielle Butera 1:24.01 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
381 Hannah Coombs 1:24.14 Australia Brisbane Is Back On 2021
382 Hannah Coombs 1:24.25 Australia Brisbane Is Back On 2021
383 Karina Ermakova (Карина Ермакова) 1:24.40 Russia Vladivostok Is Back On 2021
384 Laura Ting 1:24.57 Australia Brisbane Is Back On 2021
385 Aaryn Chieng 1:24.63 Australia Solving in Sale 2021
386 Fiona Wang 1:24.85 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
387 Aaryn Chieng 1:25.07 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
388 Jacinta Edmonds-Brown 1:25.11 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
389 Melisa Şen 1:25.61 Turkey Ankara Summer 2021
390 Hannah Coombs 1:26.30 Australia Brisbane Is Back On 2021
391 Aaryn Chieng 1:26.54 Australia Solving in Sale 2021
392 Ekaterina Soboleva (Екатерина Соболева) 1:26.71 Russia Welcome to Murmansk 2021
393 Jacinta Edmonds-Brown 1:26.80 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
394 Natalia Rypina 1:26.87 Poland LLS I Bełżyce 2021
395 Hannah Coombs 1:26.88 Australia Brisbane Is Back On 2021
396 Ekaterina Soboleva (Екатерина Соболева) 1:26.93 Russia Ural Spring 2021
397 Jacinta Edmonds-Brown 1:26.99 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
398 Aaryn Chieng 1:27.23 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
399 Ruby van Vliet 1:27.42 Australia Newcastle Autumn 2021
400 Ruby van Vliet 1:27.76 Australia Newcastle Autumn 2021
401 Jacinta Edmonds-Brown 1:27.99 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
402 Ekaterina Soboleva (Екатерина Соболева) 1:28.92 Russia Ural Spring 2021
403 Ekaterina Soboleva (Екатерина Соболева) 1:28.98 Russia Ural Spring 2021
404 Ekaterina Soboleva (Екатерина Соболева) 1:29.02 Russia Welcome to Murmansk 2021
405 Karina Ermakova (Карина Ермакова) 1:29.92 Russia Vladivostok Is Back On 2021
406 Mikaela Davidson 1:29.97 New Zealand Twisty Taranaki 2021
407 Aaryn Chieng 1:29.99 Australia Melbourne Summer 2021
408 Ekaterina Soboleva (Екатерина Соболева) 1:30.43 Russia SPB Muffin Mini 2021
409 Yimeng Xu (徐已檬) 1:30.87 China Kunshan Morning 2021
410 Donna Cook 1:31.01 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
411 Anastasia Gubanova 1:31.26 Russia SPB Muffin Mini 2021
412 Emily Warry 1:31.39 Australia Brisbane Is Back On 2021
413 Laura Ting 1:31.49 Australia Brisbane Is Back On 2021
414 Lily Dell-Rennie 1:31.88 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
415 Ekaterina Soboleva (Екатерина Соболева) 1:32.12 Russia SPB Muffin Mini 2021
416 Mikaela Davidson 1:32.31 New Zealand Twisty Taranaki 2021
417 Donna Cook 1:33.42 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
418 Arielle Butera 1:33.62 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
419 Alin Su Ekim 1:33.92 Turkey Ankara Summer 2021
420 Yike Feng 1:34.81 China SA State Championship 2021
421 Mikaela Davidson 1:35.05 New Zealand Twisty Taranaki 2021
422 Ekaterina Soboleva (Екатерина Соболева) 1:35.06 Russia Ural Spring 2021
423 Aaryn Chieng 1:35.63 Australia Melbourne Summer 2021
424 Aaryn Chieng 1:35.98 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
425 Karina Ermakova (Карина Ермакова) 1:36.00 Russia Vladivostok Is Back On 2021
426 Donna Cook 1:36.17 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
427 Diana Murnik 1:36.56 Russia Bogoroditsk Open 2021
428 Mikaela Davidson 1:36.90 New Zealand Twisty Taranaki 2021
429 Anastasiya Nesterova (Анастасия Нестерова) 1:36.97 Russia SPB Muffin Mini 2021
430 Aaryn Chieng 1:37.17 Australia Solving in Sale 2021
431 Abigail Dixon 1:37.29 New Zealand Wellington Mind Games 2021
432 Donna Cook 1:37.30 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
433 Alin Su Ekim 1:37.50 Turkey Ankara Summer 2021
434 Mikaela Davidson 1:37.56 New Zealand Twisty Taranaki 2021
435 Donna Cook 1:37.62 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
436 Yung-Ching Yang (楊詠晴) 1:38.06 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
437 Wiktoria Waryszak 1:38.28 Poland LLS I Bełżyce 2021
438 Donna Cook 1:38.29 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
439 Ekaterina Soboleva (Екатерина Соболева) 1:38.78 Russia Bogoroditsk Open 2021
440 Abigail Dixon 1:40.25 New Zealand Palmerston North 2021
441 Karina Ermakova (Карина Ермакова) 1:40.28 Russia Vladivostok Is Back On 2021
442 Pauline Bonnaudet 1:40.92 France Back To Belgrade 2021
443 Logan Prince 1:41.09 Australia Turning in Townsville 2021
444 Diana Murnik 1:42.37 Russia SPB Muffin Mini 2021
445 Karina Ermakova (Карина Ермакова) 1:42.53 Russia Vladivostok Is Back On 2021
446 Lily Dell-Rennie 1:42.86 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
447 Aleksandra Lukianova (Александра Лукьянова) 1:43.67 Russia Tyumen Happy Sunday 2021
448 Melisa Şen 1:43.79 Turkey Ankara Summer 2021
449 Laura Ting 1:43.86 Australia Brisbane Is Back On 2021
450 Arielle Butera 1:43.98 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
451 Arielle Butera 1:44.34 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
452 Cady Shields 1:44.60 United States GA Cubers Return B 2021
453 Emily Warry 1:46.82 Australia Brisbane Is Back On 2021
454 Diana Murnik 1:47.25 Russia SPB Muffin Mini 2021
455 Lily Dell-Rennie 1:47.94 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
456 Cady Shields 1:48.14 United States GA Cubers Return B 2021
457 Yike Feng 1:48.40 China SA State Championship 2021
458 Karin Iwano 1:51.08 Japan Sydney Re-Open Sunday 2021
459 Lily Dell-Rennie 1:51.93 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
460 Abigail Dixon 1:52.73 New Zealand Palmerston North 2021
461 Arielle Butera 1:55.47 Australia Melbourne Summer 2021
462 Hui-Wen E (鄂譓雯) 1:55.97 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
463 Donna Cook 1:56.48 Australia Sydney Re-Open Sunday 2021
464 Abigail Dixon 1:57.02 New Zealand Palmerston North 2021
465 Abigail Dixon 1:57.15 New Zealand Wellington Mind Games 2021
466 Cady Shields 1:57.43 United States GA Cubers Return B 2021
467 Izzy de Wijn 1:57.46 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
468 Anastasiya Nesterova (Анастасия Нестерова) 1:59.25 Russia SPB Muffin Mini 2021
469 Hui-Wen E (鄂譓雯) 1:59.65 Taiwan Welcome Back Kaohsiung 2021
470 Abigail Dixon 1:59.88 New Zealand Palmerston North 2021
471 Adelaide Ng 2:01.63 Australia Melbourne Summer 2021
472 Lauren Quek 2:02.52 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
473 Adelaide Ng 2:03.14 Australia Melbourne Summer 2021
474 Pauline Bonnaudet 2:03.26 France Back To Belgrade 2021
475 Chelsea Watts 2:05.63 Australia SA State Championship 2021
476 Lily Dell-Rennie 2:06.38 Australia Melbourne Summer 2021
477 Natalya Soboleva (Наталья Соболева) 2:06.57 Russia Welcome to Murmansk 2021
478 Lily Dell-Rennie 2:06.88 Australia Melbourne Summer 2021
479 Chelsea Watts 2:07.38 Australia SA State Championship 2021
480 Rhiana Brewster 2:08.22 Australia TAS State Championship 2021
481 Rhiana Brewster 2:09.29 Australia TAS State Championship 2021
482 Lauren Quek 2:10.31 Australia Melbourne Summer 2021
483 Izzy de Wijn 2:10.56 Australia Melbourne Summer 2021
484 Cady Shields 2:10.96 United States GA Cubers Return B 2021
485 Karin Iwano 2:12.30 Japan Sydney Re-Open Sunday 2021
486 Freya Hewitt 2:12.57 Australia Melbourne Summer 2021
487 Eleanor Shiels 2:13.98 Australia Melbourne Summer 2021
488 Diana Murnik 2:16.27 Russia Bogoroditsk Open 2021
489 Karin Iwano 2:18.01 Japan Sydney Re-Open Sunday 2021
490 Karin Iwano 2:18.37 Japan Sydney Re-Open Sunday 2021
491 Anna Nikitina 2:18.92 Russia Welcome to Murmansk 2021
492 An Nguyen 2:19.91 Australia Brisbane Is Back On 2021
493 Arielle Butera 2:19.99 Australia Melbourne Summer 2021
494 Anna Nikitina 2:22.12 Russia Welcome to Murmansk 2021
495 Natalya Soboleva (Наталья Соболева) 2:22.86 Russia Welcome to Murmansk 2021
496 Lauren Quek 2:23.17 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
497 Cady Shields 2:25.64 United States GA Cubers Return B 2021
498 Natalya Soboleva (Наталья Соболева) 2:27.84 Russia Welcome to Murmansk 2021
499 Natalya Soboleva (Наталья Соболева) 2:28.89 Russia Welcome to Murmansk 2021
500 Micah Navarro 2:30.43 Australia Craigie Cube-Off 2021
501 An Nguyen 2:32.95 Australia Brisbane Is Back On 2021
502 Anna Nikitina 2:34.04 Russia Welcome to Murmansk 2021
503 Natalya Soboleva (Наталья Соболева) 2:36.57 Russia Welcome to Murmansk 2021
504 Lauren Quek 2:37.30 Australia Melbourne Summer 2021
505 Micah Navarro 2:38.69 Australia Craigie Cube-Off 2021
506 Izzy de Wijn 2:39.90 Australia Altona Algorithms Attempt 2 2021
507 Izzy de Wijn 2:42.63 Australia Melbourne Summer 2021
508 Aaryn Chieng 2:43.59 Australia Solving in Sale 2021
509 Anna Nikitina 2:43.91 Russia Welcome to Murmansk 2021
510 Anna Nikitina 2:46.48 Russia Welcome to Murmansk 2021
511 Navitha Kadali 2:49.53 India Idaho Summer A 2021
512 Freya Hewitt 2:55.33 Australia Melbourne Summer 2021
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.