Kjeller Mental Breakdown 2019


Date
Nov 30 - Dec 1, 2019
City
Kjeller, Norway
Venue

Kjeller skole

Address
Kunnskapsveien 15, 2007 Kjeller
Details

Enter the main entrance, then go right after the stairs to Samlingssalen.

Contact
Organization team
Organizers
Daniel Wallin and Peter Andersson
WCA Delegate
Daniel Wallin
Download all the competition's details as PDF here.
Information

English:
Welcome to Kjeller Mental Breakdown 2019
Note that we do not compete in normal 3x3 at this competition! Also note that we only allow 50 competitors. Please read through all the tabs on this page to make sure that you don´t miss out on any important information about this competition.

Norwegian:
Velkommen til Kjeller Mental Breakdown 2019
NB, det vil ikke konkurreres i vanlig 3x3x3 i denne konkurransen! NB, det er satt opp en maksgrense for antall deltager, 50st. Vennligst les alle flikene på denne siden for å sikre at du får med deg all viktig informasjon om denne konkurransen.

Events
Competitors
20
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 50 competitors.
Registering for this competition is free.
No on the spot registrations will be accepted.


English:
Since we don´t often organize this type of mental breakdown competition in Norway, and since we do not have any dedicated crew, we need to plan this carefully. This means that we need correct registration information, so please only register if you know that you will attend, and contact us before the registration deadline if you change your mind and cannot attend.

Norsk
Siden vi ikke organiserer konkurranser av typen Mental Breakdown så ofte i Norge, og siden vi ikke har noe dedikert crew, så må vi planlegge alle eventene nøye. Det betyr at vi trenger å vite nøyaktig hvor mange som skal delta i hver event, så ikke registrer med mindre du er sikker på at du vil delta, og kontakt oss før deadline om det viser seg at du ikke kan delta likevel.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.