Ho Chi Minh Let's Cube 2019


Registration requirements for the competition:

Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition below.
There is a competitor limit of 200 competitors.
The base registration fee for this competition is 50,000 ₫ (Vietnamese Đồng).
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
On the spot registrations will be accepted with a base registration fee of 90,000 ₫ (Vietnamese Đồng).
Spectators can attend paying an entry fee of 50,000 ₫ (Vietnamese Đồng).

  • Lệ phí tham gia: 50.000đ/ thí sinh cho toàn bộ môn thi. Lưu ý: nếu các bạn đăng ký tại ngày thi, lệ phí sẽ là 90.000đ. BTC khuyến khích các bạn đăng ký trước.
  • Các bạn vui lòng Claim ID WCA trước khi đăng ký và sử dụng WCA ID của mình để đăng ký cuộc thi. Việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho BTC.
  • Địa điểm nộp lệ phí thi: Tại bàn thi đấu vào ngày thi.

*Với các bạn chưa thi lần nào: Tên đăng ký phải là Tiếng Việt, có dấu. *


  • Fee: 50.000/ participant. Please note that the fee is 90.000 if you haven't registered prior to the compeition date. We highly reccomend to register before the competition.
  • If you have joined any WCA event before, please claim your WCA ID first, it will greatly help us.
  • The fee is collected on the competition date, on the spot. Please do register in advance.

Registration closed over 3 years ago on .
Sign in to check the status of your registration. If you do not yet have a WCA account, you can create one here, but it is too late to register for this competition.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.