HCMC Pro League 2019


Registration requirements for the competition:

Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition below.
There is a competitor limit of 200 competitors.
The base registration fee for this competition is 80,000 ₫ (Vietnamese Đồng).
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
No on the spot registrations will be accepted.


  • Lệ phí tham gia: 80.000 VND

  • Các bạn vui lòng Claim ID WCA trước khi đăng ký và sử dụng WCA ID của mình để đăng ký cuộc thi.

  • Địa điểm nộp lệ phí thi: Tại bàn thi đấu vào ngày thi.

  • Thời gian xét duyệt đăng ký thi: trong vòng 2-3 ngày làm việc.

*Với các bạn chưa thi lần nào: Tên đăng ký phải là Tiếng Việt, có dấu. *


  • Registration Fee: 80.000 VND

  • If you have joined any WCA event before, please claim your WCA ID first.

  • Time for registration confirmation: 2-3 working days

  • The fee is collected on the competition date, on the spot.


Registration closed over 2 years ago on .
Sign in to check the status of your registration. If you do not yet have a WCA account, you can create one here, but it is too late to register for this competition.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.