Bergen Open 2020


Registration requirements for the competition:

Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition below.
There is a competitor limit of 35 competitors.
The base registration fee for this competition is 100 kr (Norwegian Krone).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend paying an entry fee of 100 kr (Norwegian Krone).

English:
Please be careful of COVID-19 and rules regarding it. WCA have released a documment detailing how competitions will be handeled regarding the virus, which we will abide by and we expect you to also follow.
Do NOT come if you have symptoms of the virus, or if you have been around anyone with the virus close to the competition.

As the competition is held as part of "Bergen Spillfestival", you need to pay for tickets (100 NOK) through their site, which can be found here:
https://www.universe.com/events/rubiks-kube-bergen-open-tickets-5KQC41.
Make sure your registration here is approved before paying through the link (the payments there open July 1st).

The deadline for updating your events is July 31st.
The deadline for being accepted if you are on the waiting list is July 31st.


Norwegian/Norsk:
Pass på regler og anbefalinger rundt COVID-19. WCA har publisert et dokument med detaljer rundt hvordan konkurranser skal foregå med tanke på viruset. Vi kommer til å følge dette dokumentet, og vi stoler på at du også kommer til å gjøre det.
IKKE MØT OPP om du har symtomer på viruset, eller om du har vært i nærheten av noen du vet har det når konkurransen nærmer seg.

Siden konkurransen er del av "Bergen Spillfestival", må du betale for billetter (100 NOK) gjennom nettsiden deres, som finnes her:
https://www.universe.com/events/rubiks-kube-bergen-open-tickets-5KQC41
Pass på at registreringen din er godkjent her før du betaler på nettsiden (betalingen der åpner 1. juli).

Siste frist for å oppdatere hvilke events du skal være med på er 31. juli.
Siste frist for å bli godtatt på konkurransen om du er på venteliste er 31. juli.


Registration closed 8 months ago on .
Sign in to check the status of your registration. If you do not yet have a WCA account, you can create one here, but it is too late to register for this competition.